Inglasning Terrass. Torslanda

Byggarbeten när kunden ville glasa in sin terrass i Torslanda. Snickeri av montering av ny trall, trapp till uteplatsen på baksidan av huset. Altaninglasningen skedde på Hornkamsgatan utanför Göteborg. Året innan hade vi hjälpt samma fastighetsägare med anläggning av ny grusgång samt stensättning av garageuppfarten till huset.