Bygga attefallshus - Läs här vad du bör känna till

Ett attefallshus med uterum

Att bygga attefallshus på tomten är ett bra sätt att både värdet på fastigheten. Precis som exempelvis badrumsrenoveringar tillför attefallshuset även en högre levnadsstandard och mer livskvalitet till ditt boende. Det finns i huvudsak två sätt att lägga till ett attefallshus till din bostad, antingen beställer du ett nyckelfärdigt hus hos en leverantör eller så köper du en byggsats och gör arbetet själv, vilket givetvis är billigare. Alternativ kan du även bygga ett attefallshus med lösvirke, med det är mer omständligt.

Nya regler för attefallshus från 2020

Under 2020 ändrades reglerna så att attefalls 30 kvm nu är största möjliga ytstorlek. Ett grundkrav för att få bygga ett attefallshus är att det redan ska finnas en huvudsaklig bostad på tomten. Den högsta takhöjden är 4 meter och bygget måste anmälas till kommunen. Bygglov krävs ej, men om attefallshuset ligger närmare tomtgränsen än 4,5 meter måste grannen lämna sitt godkännande. Detta kan vara bra att känna till:

  • Ett attefallshus får uppföras med badrum och kök
  • Attefallshuset får även byggas med åretruntstandard
  • Ett befintligt attefallshus får byggas till med 15 kvadratmeter